Nederlands Deutsch English
Buchenholzteer 500ml blik met kwast
Buchenholzteer 500ml blik met kwast Buchenholzteer 500ml blik met kwast

Buchenholzteer 500ml blik met kwast

€ 14,95
  

Buchenholzteer 500ml blik met kwast

Dit is Buchenholzteer in zijn pure vorm, zonder toevoegingen of feromonen.
Trekt wilde zwijnen en edelherten aan over lange afstanden en is zeer gemakkelijk in gebruik.
Het is ideaal voor het besmeren van bomen en voederplaatsen. Het zal je verbazen hoe snel het beproefde Buchenholzteer wild aantrekt met zijn unieke aantrekkingskracht. Topkwaliteit gemaakt van twee keer gekookt buchenholzteer.

Waarschuwing - houtteer

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige werking. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand. Buiten bereik van kinderen bewaren. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijf spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokaal / regionaal / nationaal / internationale voorschriften.

Overige producten Lokvoer

Zoutpasta 2 kg emmer anijs 590222

Zoutpasta 2 kg emmer anijs 590222

€ 12,95
Buchenholzteer Power Liquid

Buchenholzteer Power Liquid

€ 14,95
Buchenholzteer 2,5 L

Buchenholzteer 2,5 L

€ 13,95
Hagopur Premium lokmiddel Eend 500ml

Hagopur Premium lokmiddel Eend 500ml

€ 24,95
Buchenholzteer spray 500ml

Buchenholzteer spray 500ml

€ 12,95
Buchenholzteer 5L

Buchenholzteer 5L

€ 24,95
Hagopur Anijsolie
2korting

Hagopur Anijsolie

€ 18,95 € 16,95
Hagopur Premium lokmiddelen Fazant 500ml

Hagopur Premium lokmiddelen Fazant 500ml

€ 19,95
Hagopur Premium Lockmiddelen Rotwild 500ml

Hagopur Premium Lockmiddelen Rotwild 500ml

€ 32,95
Hagopur premium lokmiddellen Reewild 500ml

Hagopur premium lokmiddellen Reewild 500ml

€ 29,95
Hagopur premium lokmiddelen Vos 500 ml
3korting

Hagopur premium lokmiddelen Vos 500 ml

€ 24,95 € 21,95
Hagopur Premium Lockmiddelen Echter Natur-Truffel 500ml
3korting

Hagopur Premium Lockmiddelen Echter Natur-Truffel 500ml

€ 32,90 € 29,90
Hagopur Premium Lockmiddelen Pherotar Plus - 1L
2korting

Hagopur Premium Lockmiddelen Pherotar Plus - 1L

€ 24,95 € 22,95
Hagopur Anti-Marter-Spray - 200ml

Hagopur Anti-Marter-Spray - 200ml

€ 14,95